Сервиз

 • Диагностика, хардуерна и софтуерна, на персонални и преносими компютри, монитори и принтери.
 • Подмяна на дефектни компоненти.
 • Почистване, физически и софтуерно, на персонални и преносими компютри.
 • Инсталиране и преинсталиране на софтуер и драйвери.
 • Абонаментен сервиз за бизнес клиенти, който включва:
  • Начална проверка за всички абонирани работни станции и сървъри.
  • Едно задължително месечно посещение и софтуерна проверка на всички абонирани работни станции и сървъри.
  • Едно спешно месечно посещение за отстраняване на нетложни проблеми.
  • Отдалечена помощ (наш служител се вклчва със софтуер позволяващ временно управление на клиентската работна станция или сървър) и телефонни консултации.

Компютри и компоненти

 • Изготвяне на оферти за персонални и преносими компютри, офис техника и софтуер по задание на клиента.
 • Сглобяване и инсталиране на персонални компютри.
 • Доставка, демонтаж и монтаж на дефектирали компютърни компоненти.
 • Доставка и инсталация на готова техника при клиента.
 • Изграждане на комуникационни мрежи.

Ценова листа